Mannaz Inspiratie

Click here to edit subtitle

Mannaz Inspiratie team

 

ACTIEVE TEAM - inspiratie Coachen

Bart De Jonghe


"Mijn naam is Bart De Jonghe, 42 jaar jong, geboren als HSP'er maar nooit zo(h)erkend. Na veel leerrijke omwegen en omzwervingen, lessen in zelfkennisen zelfstudie, wil ik heel graag jongeren ondersteunen in hun hoogsensitievemanier van zijn.

Mannaz biedt hiervoor het ideale platform: jongeren zo vroeg mogelijk erkennen en herkennen in hun unieke talenten en hen helpen deze teontwikkelen op een manier die voor hen werkt.

Ik werk al vele jaren in de sociale sector. Daarnaast ben ik o.a. Life Coach, Reikimaster en Hypnotherapeut en leerde ik een heel aantal psychologische,helende en meditatieve technieken om mijn persoonlijk groeiproces op eengezonde, effectieve manier te ondersteunen.

Ik kijk er naar uit om mijn steentje te mogen bijdragen in de ontwikkeling vanhoogsensitieve jongeren in de Mannaz Inspiratie Groepen."

Ik begeleid groepen in Sint-Niklaas:
  • Gemengde groep 12-15 jaar - zaterdag vanaf 15/9 tem 20/10
  • Jongensgroep 16-18 jaar - woensdag vanaf 19/9 tem 27/10
  • Meisjesgroep 16-18 jaar - zaterdag vanaf 10/11 tem 15/12
  • Jongensgroep 12-15 jaar - woensdag vanaf 7/11 tem 12/12

Ilse Leenaerts

Ik ben werkzaam als zelfstandig procesbegeleider (coach en psychotherapeut) bij Manada. Hier biedt ik ondersteuning (individueel en in groep) voor zowel emotionele en psycho-sociale vraagstukken als voor persoonlijke energie-balancering en bewustwording. Paarden en ezels zijn bovendien mijn trouwe collega’s in het begeleiden van jong en oud (Horse Assisted Coaching and Therapy).


Naast inspiratiecoach bij VZW Mannaz, werk ik ook als (KIVA)trainer bij VZW Tenz, waar ik scholen, directies en leerkrachten begeleid in omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, pesten en welbevinden. Verder zet ik me in als vrijwilliger voor het Integratiepact.


Mijn jarenlange project- en CLB-ervaring in het begeleiden van (groepen) kinderen, jongeren, ouders en schoolteams, laat me vandaag de dag bewust kiezen voor medewerking aan projecten die inzetten op empowerment, groei en innerlijke balans.


Inspiratiecoach zijn bij Mannaz biedt mij dan ook die uitdaging, waar ik, samen met een gedreven team, jongeren mag inspireren in het hanteren van creatieve communicatie. Op deze manier ondersteun ik graag jongeren in hun weg naar meer zelfinzicht, een positief zelfbeeld en nieuwe vaardigheden.


Bachelor Maatschappelijk Assistent, Master in de Criminologie (jeugd en preventie), Psycho-therapeut, Horse Assisted Coach en Therapeut (Systemisch werk)


Ik begeleid groepen in Sint-Niklaas:

  • meisjesgroep 16-18 jaar - zaterdag vanaf 10/11 tem 15/12

Margot Nolf

Ik ben Margot  Nolf,

adem-  en relaxatiecoach;  logopediste,  reikitherapeutin een eigen multidisciplinaire praktijk.


Bij elk consult en elke therapie leerde ik dieper naar de mens te kijken. Hierbij stelde ik vast dat niet het etiketteren belangrijk is, maar wel  het begeleiden van het kind of jongere in zijn persoonlijke groei, met oog voor zijn gevoelens  en zijn creativiteit ( woord,  klank, beeld, potlood en pen of penseel, dans en beweging, natuurbeleving)  om deze gevoelens  te uiten.  Reeds jaren help ik ouders begeleiden in het zien van de talenten bij hun kinderen of jongeren in plaats van zich te focussen op diagnoses.  Voor mij gaan kind- en oudercoaching samen.


Momenteel volg ik reeds 3 jaar opleiding als macrobiotisch counselor en 4-dimensionele coach.


Als therapeut  is Compassioned Integrated Counseling mijn hoogste doel in volle eerbied voor elk kind, jongere en volwassene,  waar hij/zij zich ook in zijn/haar groeiproces bevindt. 


Als hooggevoelige voel ik me sterk verbonden met elke hooggevoelige persoon en ben heel dankbaar voor alle voordelen en inzichten die het mezelf op mijn levenswandel biedt.  Het helpt me om levenslang te blijven leren. Dit wil ik dan ook graag doorgeven.


Ik ben dankbaar lid te mogen zijn van het Mannaz-Inspiratie-Coaching Team .

Ik begeleid groepen in Sint-Niklaas:
  • jongensgroep 16-18 jaar - woensdag vanaf 19/9 tem 27/10
  • jongensgroep 12-15 jaar - woensdag vanaf 7/11 tem 12/12

Viola Poppe

Ik ben Viola Poppe, coach en consultant en eigenaar van BinnenBuiten Advies.


Mijn visie is dat de mens een lerend wezen is die voortdurend bezig is zichzelf te ontwikkelen. Ik wil anderen graag helpen en stimuleren om regie te nemen in de eigen ontwikkeling.


Ik wil mensen leren sterk in hun schoenen te staan, te kiezen voor datgene wat zij nodig hebben om een leven in balans te leiden. Indien we doen wat we zinvol vinden in ons leven, ervaren we onze eigen kracht en is verbinding en samenwerking met anderen gemakkelijker. 


Om professionele begeleiding te kunnen geven, heb ik diverse coachopleidingen gevolgd en ben ik Register Wandelcoach. Vanuit mijn fascinatie voor de mens en zijn gedrag heb ik ook een opleiding op Masterniveau in de veranderkunde gevolgd.


Vanuit deze achtergrond past het voor mij heel goed om Inspiratiecoach te zijn bij Mannaz. Graag help ik jongeren om meer zelfvertrouwen te krijgen rondom hun hooggevoeligheid en daarmee verder te komen in hun eigen ontwikkeling.


Ik begeleid groepen in Ertvelde en Lier vanaf januari 2019

Aleide Raman

Ik ben Aleide Raman en werkte de laatste 20 jaar als Project Assistant voor verschillende organisaties.
In 2009 maakte ik kennis met het Taoïsme, een passie die me bracht naar Thailand waar ik in 2016 Tao Instructor werd.
Op mijn pad naar het Tao Yin Yoga Instructorschap ont-dekte ik dat ook met mijn hooggevoeligheid een diepgaand en authentiek contact met mezelf en de ander mogelijk is.
In 2018 beslis ik om samen met de organisatie ‘The Universal Healing Tao’ en vanuit mijn persoonlijke groei-ervaring anderen te begeleiden en te ondersteunen op hun levenspad.  Sinds 2013 begeleid ik bij de vzw de Triangel en vzw Heuvelheem jonge volwassen met fysieke en mentale beperkingen aan de hand van de Tao Yin Yoga en de Meridiaan Chi Kung. De Tao Yin Yoga, de Chi Kung en meditaties zijn vrienden voor het leven geworden en deze deel ik graag in mijn opstartende thuispraktijk en de vzw Mannaz.
Door het bewuste contact met onszelf via bewegingsleer, communicatie en de natuur kunnen we de vele kwaliteiten bij onszelf en de andere (her)ontdekken en (h)erkennen. Vanuit mijn hart voor de kleine en grote mensen met hooggevoeligheid sta ik klaar om jou en de Mannaz Inspiratie te helpen groeien.
Geboeid door het mens-zijn bestudeer ik verder de energetische buik-orgaanmassage, de Chi Nei Tsang. Deze massage geeft je de mogelijke ruimte en ontspanning om een zuiverend en diepgaand contact met je organen en jezelf te maken.
Enthousiast en gedreven door de levenskracht in mezelf en de mensen om me heen, ben ik héél blij om Annick Lentacker’s visie en missie bij te staan!
De dankbaarheid is groot om samen met haar en het fijne team de ‘Hooggevoeligheid' een gezonde plaats én aandacht te geven. 
Van harte welkom !   Aleide
Ik begeleid groepen in Ertvelde vanaf januari 2019

Caroline Steensels

Ik ben Caroline, vrouw achter Mola Movado, een praktijk voor ontspanning, groei en zelfontplooiing.

Mola Movado is gegroeid uit een passie voor mensen, de zachtheid en veiligheid waar mensen naar op zoek zijn en de nood aan een plek om tot rust te komen, zowel jongeren als volwassen. Even onthaasten in deze drukke tijden, niet enkel met je hoofd maar ook met je lichaam.


Every-body has a story !


Luisteren naar het gefluister van je lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen. Lichaamsbewustzijn is de basis voor het stellen van grenzen, het maken van keuzes en verantwoordelijkheid opnemen en voluit te leven ipv geleefd te worden. 


Ik vind het tevens bijzonder lid te mogen zijn van het inspiratie-team en vanuit mijn zijn een extra steentje te kunnen bijdragen om samen met jou op ontdekking te gaan. 

Ik wandel graag even mee op je levenspad. Uitkijkend je te ont-moeten, Caroline


Ik begeleid groepen in Ertvelde vanaf januari 2019

Siska Van Dooren

Mijn naam is Siska, ik ben Psychologisch Consulente en begeleid kinderen en jongeren zowel individueel in mijn privépraktijk als in groep (weerbaarheids-trainingen) via ZITDAZO.

Ik werk voornamelijk counselend en coachend met invloeden van de kort oplossingsgerichte,
de creatieve en de acceptance and commitment therapie.

Ik vind het belangrijk om in te zetten op de krachtbronnen, je lichaam niet uit het oog te verliezen en in het hier en het nu stappen te zetten om naar je waarden te gaan toeleven. Daarnaast is het voor mij essentieel dat de cliënt volledig zichzelf kan zijn.
Door mijn liefde voor kinderen en jongeren en mijn geloof in hun veerkrachtigheid en het nut van creatieve werkvormen wil ik bij Mannaz Inspiratie Coaching een verschil kunnen maken in het leven van de jeugd.

Ik begeleid groepen in Lier vanaf januari 2019
 

Stagairs in de opleiding tot Mannaz Mentor

Ellen Lieckens

Mijn naam is Ellen Lieckens, ik ben aan mijn 4de jaar begonnen als ergotherapeut en werk dag in dag uit met een groot hart voor volwassenen met een beperking. Binnen een divers aanbod van projecten zoals schilderen, quiches, kaarsen, tuin, zwemmen en nog zoveel meer ondersteun en coach ik hen met oog op ieders kwaliteiten. Jammer genoeg voelen ze zich vaak een buitenbeentje binnen onze haastige en drukke maatschappij.


Voor kinderen en jongeren die hoogsensitief zijn is het dagelijkse leven vaak een rollercoaster, ze voelen zich ook niet altijd thuis in het grotere geheel.


Zelf heb ik al een hele weg afgelegd om meer inzicht te krijgen in het correcte gebruik van mijn voelsprieten. Ik wil me graag inzetten om beide groepen door een bril te laten kijken vol bewondering en respect voor zichzelf! Dat ze hun ‘beperking’ of ‘zwakte’ kunnen zien als een kracht!

 

Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van het Mannaz team en kijk ernaar uit om de kinderen en jongeren binnen Mannaz hun unieke zijn mee in de verf te mogen zetten!

Cindy Thielens

Ik ben Cindy Thielens, mama van Max en Anna. Twee prachtkinderen!

Zelf ben ik ook hooggevoelig en volg ik de Mannaz mentor opleiding.

Momenteel gaat mijn zoon naar de Mannaz school.

Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend dat ik mee wil werken aan verandering van het huidige schoolsysteem.


De voorbije jaren heb me verdiept in hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid en het schoolsysteem. En ik ben tot de conclusie gekomen dat veel kinderen uitvallen in het huidige schoolsysteem. Hun roep naar hulp is iets wat regelrecht voor een pijnscheut in mijn hart zorgt! Dit kan niet!

De wereld verandert momenteel heel snel en ons schoolsysteem dateert nog van in de industriële revolutie.


Naar mijn mening is het van groot belang dat kinderen hun eigen leerproces in de hand mogen nemen. Dat ze kunnen leren vanuit intinstrieke motivatie en begeleid worden door onvoorwaardelijk liefdevolle begeleiders die bijsturen in hun leerproces. Dat alles aanwezig moet zijn om hen te prikkelen en dat ze van jongsaf aan begeleid worden om expert te worden in HUN talenten. Dat ieder talent even waardevol is. Dit alles zonder druk, op het natuurlijk ritme van het kind. Met de focus op wat men kan ipv focus op de fouten die gemaakt worden. Zo zal er terug meer vanuit het hart geleefd worden en ontstaat er meer balans tussen het rationele en het emotionele. Zo zullen we ieder van ons met onze eigen talenten samen kunnen werken met respect voor elkaar.

Want zeg nu zelf...Wie wil er niet dagelijks bezig zijn met zijn passie?

BACK-UP TEAM

Geert Van Bel

Ik werk al 29 jaar bij Het Veer in Sint-Niklaas in de functie van Coördinator multi-disciplinaire revalidatie.

Van opleiding ben ik gedragstherapeut met bijscholing Mindfulness.


Ik ondersteun de groepen in Sint-Niklaas waar nodig mocht zijn.

Ann Marie Christine De Bruycker


Mijn naam is Ann Marie Christine. Ik ben zelfstandig coach en (klank)therapeut bij Bron van Vreugde.

Na 25 jaar in het "gewone" onderwijs, kon ik mijn draai niet meer vinden in het systeem waarvan ik vond dat sommige jongeren als nummers worden gezien en weinig plaats is voor hun talenten en interesses.

Inspiratiecoach bij Mannaz zijn, geeft mij de mogelijkheid om de jongere op een andere manier te benaderen, vanuit hun leefwereld, vanuit hun zijn zodat ze kunnen en mogen opgroeien tot jongeren die zich goed in hun vel voelen, die zich gezien en gewaardeerd voelen, die zich begrepen voelen.

Annick Lentacker - Landelijk Coördinator Mannaz


Reeds meer dan 25 jaar werk ik full-time als therapeute. In die tijd heb ik heel wat ervaring opgebouwd in mensen coachen om het maximale uit zichzelf te halen op een leuke en luchtige manier.
Ik heb gewerkt als alternatief en preventief erkend therapeut, vroeger binnen Tremellin Centrum voor Natuurgeneeswijzen en Anyk The Company of Health, meer recent binnen Mannaz vzw en als directrice van de Mannaz School Ertvelde.
De voorbije 15 jaar ben ik mij gaan bijscholen en specialiseren in hooggevoeligheid.

Als hooggevoelige ben ik vooral gefascineerd door de effecten van het "op een verkeerde manier" omgaan met je hooggevoelig zijn. Want dat kan serieuze gevolgen hebben, zowel fysiek als emotioneel.

Ik kijk ik er naar uit om samen met jou op weg te gaan, zodat ook jij je hooggevoeligheid echt ervaart als een bijzondere gave, iets om trots op te zijn. Iets wat er voor zorgt dat jouw leven bijzonder en speciaal wordt.  Ik werk als invaller en ondersteuner binnen het Inspiratie team.