Mannaz Inspiratie

Click here to edit subtitle

Mannaz Groeicirkel


Het hoofd tussen de sterren en de voeten stevig geplant in Moeder Aarde

Voorgeschiedenis

Na zeven jaren Mannaz Middelbare School startte Mannaz vzw met een lagere school (bovenbouw) in Sint-Niklaas.

Niettegenstaande het concept super werkt bij hoogbegaafde en hooggevoelige leerlingen, bleef de vraag naar een 'ander en vooral betaalbaar onderwijs' voor broers en zussen bestaan. 

Dit was de aanzet tot de creatie van de Mannaz Groeicirkel.

Klas voor Holistisch onderwijs

Groeien op maat staat bij ons centraal. 

Door bewustwording van jezelf, anderen en de wereld om je heen leer je vanuit jezelf en creëer je nieuwe mogelijkheden om te groeien.

Wij vinden het belangrijk om de talenten van ieder kind te ontdekken, te benoemen en het kind de kans te geven zich daarin te ontwikkelen. Om hieraan tegemoet te komen, is er een breed aanbod van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, dans, drama, sport, yoga, techniek.

Een Mannaz Groeicirkel is een natuurklas

Ontdekken, leren en spelen in een groene omgeving. 

De natuur draagt bij aan onze gezondheid en aan ons geluk”: dat zijn de nieuwste bevindingen van wetenschappers wereldwijd.

De natuur is ‘onze grote thuis’. We hebben elkaar ook vandaag meer dan nodig. Ze leert ons waar we goed in zijn, wat we graag doen en dus wie we zijn.

Ondersteuning ouders

Naast natuuronderwijs geven wij ook informatie en ondersteuning voor ouders via
• info-sessies
• cursussen en training
• workshops en lezingen
• Coaching en therapie door Mannaz Mentoren

 

Onze missie

Elke dag ervaren we hoe de verstedelijking en globalisering kinderen verder weg haalt van het contact met de natuur.  Maar ook verder weg van hun eigen natuur, en hun natuurlijke manier van leren. Richard Louv spreekt over het 'Nature Deficit Disorder'. Een groene buitenomgeving is van cruciaal belang om kinderen weer te verbinden met steeds veranderende (seizoenen en weersomstandigheden) natuurlijke omgeving.  Ze leren elke dag het belang van community (samen zijn, gemeenschap) en sustainability (duurzaamheid).

In een groeicirkel krijgen kinderen een groter gevoel van eigenwaarde, leren ze leiderschapsvaardigheden, en zorg dragen voor elkaar en het milieu.  Zo krijgen kinderen een grotere verbinding met hun natuurlijke omgeving en hun eigen natuur.

We zijn er van overtuigd dat kinderen het meeste leren door vrij spel. Door het spelen alleen of met elkaar leren ze tal van sociale vaardigheden.  Als kinderen plezier hebben in wat ze doen, leven ze vanuit hun emoties.

Een groeicirkel in de natuur prikkelt de nieuwsgierigheid en inspireert de creativiteit van elk kind. Het verbetert hun fysieke gezondheid, en mentale empowerment, ontwikkelt de bruto-en fijne motoriek en legt de basis voor een leven lang leren
Het is de natuur zelf die de ruimte biedt voor de ontwikkeling van innerlijke harmonie, het vermogen om te luisteren naar zichzelf, om na te denken over je gevoelens en ze te accepteren.  De natuur zelf leert kinderen zorgen voor en maakt ze verantwoordelijk.

Naast de klassieke vakken als lezen, schrijven en rekenen, komt onze visie tot uiting in dagelijkse activiteiten zoals meditatie, creativiteit, koken, geweldloze en respectvolle communicatie, omgang met planten en dieren, omgang met elkaar en de omgeving en eigen groei. 

Een Mannaz Groeicirkel is  naast een  school op de eerste plaats een (energetisch) veilige plaats waarin iedereen kan zijn wie hij/zij werkelijk is: een uniek persoon met een eigenheid in bewustzijn, talenten en capaciteiten.  Op de Groeicirkel maken we het kind en de begeleiders bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als basis voor zelfacceptatie en zelfwaardering.

Door onze manier van werken, krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, en hun eigen leerproces vorm te geven. Hierdoor ontstaat een leerproces gestoeld op zelf willen en inspiratie van binnenuit. Willen doen, ervaren, weten, en willen leren. Dan zijn motivatie en rendement het grootst.
 

Kosten

Iedereen betaalt een inschrijfgeld van € 450 en tien maandelijkse betalingen afhankelijk van je inkomen.

Inkomensschijf – netto in euro

  Maandelijkse betaling
8 500 – 12 000
150,00 €
12 000 – 15 000
170,00 €
15 000 – 16 500
190,00 €
16 500 – 18 500
215,00 €
18 500 – 20 000
240,00 €
20 000 – 21 500
270,00 €
21 500 – 23 000
300,00 €
Meer dan 23 000
335,00 €
Wij geven korting
  • bij betaling van het bedrag in één keer
  • als ouders 1/2 dag per week meewerken
  • bij inschrijving van meerdere kinderen

Reservatie

De Groeicirkel heeft dit schooljaar maar plaats voor 20 kinderen.  Heeft u interesse reserveer dan alvast, geheel vrijblijvend, een plek. 
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.