Mannaz Inspiratie

Click here to edit subtitle

Mannaz Inspiratie


De Mannaz inspiratie richt zich tot ALLE hoogbegaafde en hooggevoelige jongeren.

Waarom stuur ik mijn hooggevoelige zoon/dochter naar Mannaz?

Wanneer wij hoogbewuste jongeren kunnen helpen om hun weg te bewandelen, dan is er op latere leeftijd veel minder heling nodig... voorkomen is veel beter dan genezen...


De Mannaz Inspiratie Coaching

 • biedt onmiddellijke ondersteuning (geen maandenlange wachttijd)
 • zorgt er voor dat de jongere zich binnen de zes weken een stuk beter in zijn/haar vel voelten meer zelfvertrouwen heeft
 • leert jongeren op een positieve manier omgaan met hooggevoelig zijn
 • leert hen communiceren met de buitenwereld - de maatschappij - op een manier die werkt
 • zorgt ervoor dat uw kind vanuit innerlijke rust zijn/haar draai in het leven (terug) vindt
 • werkt enkel met ervaringsgerichte coaches die zelf hooggevoelig zijn en dus 'weten' waar het om draait.
 • heeft al ruim 25 jaar ervaring in het op een veilige en betrouwbare manier begeleiden, ondersteunen en coachen van hooggevoeligen

Communiceren met de wereld - de maatschappij waar ik in leef

Binnen de Mannaz Coaching groep bieden wij hooggevoelige jongeren verschillende middelen om zich uit te drukken.  Wij werken met 5 verschillende 'communicatie kanalen': woord – klank – creativiteit – natuur en lichaam.  


Iedere hooggevoelige heeft van nature een bepaalde affiniteit met één bepaalde expressie vorm: Maurice Béjart gebruikte het lichaam als taal, Bart Peeters schrijft bijzondere teksten, Mozart verwoordde zijn gevoelens via muziek…


Binnen de coaching groep leren ze, via ervaren, met welk communicatiemiddel ze de meeste affiniteit hebben.  Waar ze zich goed bij voelen.  We werken telkens  een volledige namiddag rond elke communicatie wijze.


We werken ook vaak samen met de ouders zodat ook zij gaan beseffen dat hun kind geen probleem heeft maar juist iets fantastisch!  Iets wat ze eerder nog niet hadden ontdekt.

Waardoor onderscheidt de Mannaz inspiratie zich van andere projecten?

 • specifieke aanbod voor jongeren (pubers)
 • mogelijkheid om een traject te doorlopen gedurende 1 jaar i.p.v. het volgen van losse workshops
 • aandacht voor het creëren van een veilige coaching omgeving
 • werken in kleine groepen (maximaal 7)
 • leert de jongere leven binnen de maatschappij (en niet omgekeerd)
 • mogelijkheid tot 1 op 1 coaching voor zowel de jongere zelf als voor de ouders/andere familieleden
 • begeleiding door ervaringsgerichte coaches die zelf hooggevoelig zijn

 
Het bij zichzelf herkennen van de kenmerken van HSP is voor veel van deze jongeren op zich al een opluchting. Zodra de eerste fase van herkenning voorbij is, komt daarna vaak de vraag welke toegevoegde waarde hooggevoeligheid voor hen kan betekenen.


Mannaz Inspiratie Coaching sluit hierbij aan :
het positief ombuigen van eigenschappen die vroeger voor problemen zorgden tot een persoonlijke kracht.